Sodelovanje s starši

Vzgoja otroka poteka doma in v vrtcu, zato je prav in nujno, da starši sodelujejo in se aktivno vključujejo v vrtec

  • Roditeljski sestanki v oddelkih so predvsem informativni. Vzgojiteljice predstavijo programe dela, dnevni red vrtca, dejavnosti s starši in podobno.
  • Govorilne ure so enkrat mesečno ali po potrebi v dogovoru z vzgojiteljico, kjer se vzgojiteljica s starši poglobljeno pogovori o otroku.
  • Skupna srečanja; to so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, igralni popoldnevi, delavnice za starše itd.. Poglabljajo stike med otroki, starši in vzgojiteljico oz. pomočnico.
  • Pogovori s starši; ob prihodu in odhodu otroka starši in vzgojiteljice oz. pomočnice izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo dobro počutje.
  • Pisno obveščanje; to so različni kotički za starše, oglasne deske, ki so namenjene sprotnem obveščanju staršev.
  • Skrinjice; namenjene so strašem, da pohvalijo, opomnijo itd..
  • Predavanja za starše
  • Svet staršev
  • Komuniciranje s starši in okoljem preko interneta
Skip to content