Sodelovanje s starši

Vzgoja otroka poteka doma in v vrtcu, zato je prav in nujno, da starši sodelujejo in se aktivno vključujejo v vrtec

 • Roditeljski sestanek ob sprejemu otrok.
 • Roditeljski sestanki v oddelkih so predvsem informativni. Vzgojiteljice predstavijo programe dela, dnevni red vrtca, dejavnosti s starši in podobno.
 • Govorilne ure ali pogovorne urice so enkrat mesečno ali po potrebi v dogovoru z vzgojiteljico, kjer se vzgojiteljica s starši poglobljeno pogovori o otroku.
 • Skupna srečanja; to so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, igralni popoldnevi, delavnice za starše itd..Poglabljajo stike med otroki, starši in vzgojiteljico oz. pomočnico.
 • Pogovori s starši; ob prihodu in odhodu otroka starši in vzgojiteljice oz. pomočnice izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo dobro počutje.
 • Individualna obravnava; s posameznimi strokovni delavci (organizacija prehrane, zdravstveni režim, svetovalna služba)
 • Pisno obveščanje; to so različni kotički za starše, oglasne deske, ki so namenjene sprotnem obveščanju staršev (e pošta, spletna stran).
 • Skrinjice; namenjene so staršem, da pohvalijo, opomnijo itd..
 • Knjiga pripomb in pohval: namenjena je staršem, da pohvalijo, opomnijo.Nahaja se pri vodji enote.
 • Predavanja za starše in šola za starše.
 • Svet staršev.
 • Komuniciranje s starši in okoljem preko interneta.
 • Objave vzgojiteljev so pod zavihki enot na spletni stran vrtca.
Skip to content