Prosta mesta

ŠOLSKO LETO 2023/2024

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
1. starostno obdobje
1-2 4 56 0
2-3 6 84 0
1-3 2 24 0
2. starostno obdobje
3-4 5 94 1
4-5 4 94 0
5-6 4 96 0
3-6 2 40 2
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 3 49 5
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki   1 5 1
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6
Skupaj   31 542 9

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Skip to content