Prosta mesta

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
1. starostno obdobje
1-2 9 103 0
2-3 4 56 0
1-3 2 24 0
2. starostno obdobje
3-4 4 74 2
4-5 4 94 1
5-6 5 113 0
3-6 2 41 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 4 76 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki   1 5 1
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6
Skupaj   35 586 5

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Skip to content