Prosta mesta

ŠOLSKO LETO 2022/2023

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
1. starostno obdobje
1-2 8 105 0
2-3 5 70 0
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje
3-4 4 75 1
4-5 4 92 0
5-6 5 119 0
3-6 1 21 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 4 75 1
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki   1 6 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6
Skupaj   33 575 2

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Skip to content