Sobivanje-spodbujajmo prijateljstvo

Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Namen projekta je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Skozi ustvarjanje ter razmišljanje udeležencev želimo pridobiti odgovore/razmišljanja na naslednja vprašanja: Kaj je prijateljstvo? Kdo vse so naši prijatelji? Si lahko predstavljamo svet brez prijateljstva? Kaj in koliko nam prijatelji pomenijo? Kaj in katera so prijateljska dejanja? Kaj vse lahko delamo skupaj s prijatelji? Kako spodbujamo prijatelje? Česa si želimo pri prijateljih? Kaj pričakujemo od prijateljev? Smo ljubosumni na prijatelje? Kje so meje prijateljstva – kaj zamerimo prijateljem? Kakšni prijatelji smo sami? Kako ohranjamo in krepimo prijateljstvo? V okviru projekta bodo lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali, fotografirali ali naredili filmček. Sodelujejo skupine v starosti od 3 do 6 let enote Mojca, Ostržek in Čebelica.

Projekt »Živimo zdravo«. S projektom želimo tako kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Sodeluje starostne skupine od 1 do 3 let v enotah Brlogec, Čebelica in Ostržek ter enota Narcisa.

Skip to content