Praznovanja in prireditve

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo v Vrtcu Kočevje naslednja praznovanja in prireditve:

PLES DUHCEV IN ČAROVNIČK V VRTCU:

Prireditev je skupna in bodo vanjo vključene vse enote vrtca. Načrtujemo jo 20.10.2021(polna luna). Rdeča nit prireditev je zgodba: Ples duhcev v otroškem vrtcu. Z animacijami, glasbo, plesom in pogostitvijo za otroke bomo skupaj praznovali začetek jeseni. V primeru, da zaradi ukrepov in higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 prireditve ne bomo mogli izvesti bodo vzgojitelji v svojih skupinah v dopoldanskem času pripravili za otroke praznovanje jeseni. Dogodek bodo fotografirali, posneli in ga predstavili staršem in javnosti.

TRADICIOALNI SLOVENSKI ZAJTRK:

Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos kot v preteklih šolskih letih potekal v mesecu novembru, in sicer v petek, 19. novembra 2022, v sklopu Dneva slovenske hrane (tretji petek v novembru).

Pomembno je ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Otroke, seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje.

V tednu zdravega zajtrka nas obišče čebelar. Cilj in namen projekta je ozaveščanje otrok o pomenu zdrave domače hrane in podpora domačim proizvajalcem in pridelovalcem hrane, ki nam tudi donirajo živila za naš zajtrk.  Na zajtrk bomo povabili, tako kot vsako leto, tudi župana Občine Kočevje, pod pogoji, ki jih bodo določali aktualni veljavni ukrepi oz. če bo epidemiološka slika to dopuščala.

SLOVO OD MALIH MATURANTOV:

9.6.2022 načrtujemo javno prireditev Mali maturanti za otroke, ki odhajajo iz  vrtca.

V primeru, da zaradi ukrepov in higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 prireditve ne bomo mogli izvesti bodo vzgojitelji v skupinah v dopoldanskem času pripravili za otroke zaključek. Otrokom bodo naredili maturantske kape, zapeli maturantsko himno (avtor: Andraž Hribar) in naredili sprehod. Vzgojitelji bodo staršem posredovali fotografije dogodka.

CICIOLIMPIJADA:

Vsake štiri leta v vrtcu Kočevje izvedemo pravo Ciciolimpijado. Načrtujemo jo 21.4.2022. Spretnosti, nova znanja in izkušnje, ki jih bomo pridobivali in razvijali ob športno-gibalnih  aktivnostih bomo prikazali na CICIOLIMPIJADI vrtca Kočevje. Aktivnosti bomo načrtovali skladno z otrokovim razvojem, saj  je le to  zlasti v predšolskem obdobju izrednega pomena. Tako celostno vplivamo na razvoj otroka in otrokom na ta način postavimo dobre temelje.

Sledili bomo ciljem:

 • Družiti se, igrati se, veseliti se, sprostiti se, uživati v igri;
 • spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in »športnega obnašanja«;
 • spodbujati domišljijo in ustvarjalnost pri reševanju prostorskih in gibalnih problemov;
 • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
 • spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti
 • otrok upošteva pravila iger in načela športnega obnašanja

Prireditev bomo izvedli, če bodo to dopuščali ukrepi in higienska priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. V primeru, da prireditve ne bomo mogli izvesti bodo vzgojitelji v skupinah v dopoldanskem času pripravili v svojih skupinah športno gibalne dejavnosti.

OSTALA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:

 • Teden otroka
 • Mesec športa
 • Praznovanje jeseni
 • Veseli december
 • Mesec kulture
 • Pustovanje
 • Živ-žav
 • Različne razstave v enotah
 • Dnevi odprtih vrat enot
Skip to content