Praznovanja in prireditve

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo v Vrtcu Kočevje naslednja praznovanja in prireditve:

PLES DUHCEV IN ČAROVNIČK V VRTCU:

Prireditev je skupna in bodo vanjo vključene vse enote vrtca. Načrtujemo jo 26.10.2023(polna luna). Rdeča nit prireditev je zgodba: Ples duhcev v otroškem vrtcu. Z animacijami, glasbo, plesom in pogostitvijo za otroke bomo skupaj praznovali začetek jeseni.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK:

Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos kot v preteklih šolskih letih potekal v mesecu novembru, in sicer v petek, 17. novembra 2023, v sklopu Dneva slovenske hrane (tretji petek v novembru).

Pomembno je ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Otroke, seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje.

V tednu zdravega zajtrka nas obišče čebelar. Cilj in namen projekta je ozaveščanje otrok o pomenu zdrave domače hrane in podpora domačim proizvajalcem in pridelovalcem hrane, ki nam tudi donirajo živila za naš zajtrk.  Na zajtrk bomo povabili, tako kot vsako leto, tudi župana Občine Kočevje.

SLOVO OD MALIH MATURANTOV:

13.6.2024 načrtujemo javno prireditev Mali maturanti za otroke, ki odhajajo iz  vrtca.

načrtujemo javno prireditev Mali maturanti za otroke, ki odhajajo iz  vrtca. Prireditev bomo izvedli na igrišču enote Ostržek. Vzgojitelji bodo otrokom naredili maturantske kape, zapeli maturantsko himno in naredili sprehod. Vzgojitelji bodo staršem posredovali fotografije dogodka.

 

 

OSTALA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:

  • Teden otroka
  • Mesec športa
  • Praznovanje jeseni
  • Veseli december
  • Mesec kulture
  • Pustovanje
  • Živ-žav
  • Različne razstave v enotah
  • Dnevi odprtih vrat enot
Skip to content