Telefonske številke

POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Uradne ure vrtca:

  • Vsak ponedeljek od 8. do 15. ure.
  • Vsako sredo od 12. do 16. ure.

Splošni email: vrtec@vrteckocevje.si

Ravnateljica:
Irena Robič
ravnatelj@vrteckocevje.si
01 895 06 20
Pomočnica ravnateljice:
Nevenka Vesel
pomocnik.ravnatelja1@vrteckocevje.si
01 895 47 61

031 693 738

Pomočnica ravnateljice:
Nataša Tišlarič
pomocnik.ravnatelja2@vrteckocevje.si
01 895 47 61

041 378 138

Svetovalni delavec:
Nick Nared
svetovalna.sluzba@vrteckocevje.si
01 777 62 30

051 356 089

Organizatorka prehrane
Maruša Trope Naglič
op@vrteckocevje.si
01 777 17 37
Organizatorka zdravstveno-higienskega režima:
Maruša Trope Naglič
ozhr@vrteckocevje.si
01 777 17 37
Tajništvo:
Ana Koševič
tajnik.viz@vrteckocevje.si
01 895 17 31
Knjigovodstvo:
Bojana Benčina Vardijan
knjigovodja1@vrteckocevje.siKnjigovodstvo in obračun oskrbnin:

Urška Šmalc

knjigovodja2@vrteckocevje.si

Računovodstvo:
računovodski servis

01 895 17 31

 

Skip to content