Zdravje v vrtcu

Rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu v šol. letu 2023/2024: BESEDE IMAJO MOČ, ki krepi tudi medsebojne odnose in dobro komunikacijo.

V okviru projekta Zdravje v vrtcu bomo skrbeli za:

 • za zdravo in kvalitetno prehrano v vrtcu,
 • za enakomerno menjavanje aktivnosti in počitka (upoštevanje potreb otrok),
 • skrb za dobre medsebojne odnose, strpnost in sprejemanje drugačnosti,
 • skrb za ustrezno pripravo oz. razporeditev prostora v igralnicah, glede na potrebe in aktivnosti otrok,
 • veliko gibanja v naravi,
 • opuščanje razvad, ki nam bolj škodijo kot koristijo,
 • spodbujanje pozitivne samopodobe zaposlenih s pozitivnimi mnenji in potrditvami njihovih prizadevanj v izvajanju načrtovanih nalog,
 • skrb za dobro počutje vseh , ki večino dneva preživijo v vrtcih.

V projekt Zdravje v vrtcu je vključenih 11 skupin.

Koordinatorica projekta je vzgojiteljica ALENKA ČRNKOVIČ.

Več na povezavi:https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/vabilo-v-program-Zdravje-v-vrtcu-2023_2024.pdf

V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zdravstveni dom Kočevje izvaja v vrtcu program Zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene preventive. Predšolske otroke bo obiskala izvajalka zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov iz ZD Kočevje, ki bo otrokom na zanimiv in igriv način prikazala skrb za zdravje in zdrave navade.

Izvedla bo delavnice z naslovom:

 • Čiste roke za zdrave otroke – preprečevanje okužb;
 • Želim ostati zdrav-zdrava prehrana;
 • Kdo sta medicinska sestra in zdravnik?;
 • Auu boli – preprečevanje poškodb;
 • Znam skrbeti za svoje zdravje – gibam se.

MALI SONČEK (Krepitev zdravja preko gibanja in športnih aktivnosti)

Namen programa Mali sonček je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program. Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.

Cilj: optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. Gibalni/športni program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.

Skrb za zdrave zobe

Z didaktičnimi vsebinami na temo zdrave prehrane, anatomije dlesni in zobovja, ščetkanja zob in obisk pri zobozdravniku bomo otroke osveščali o pomenu zobne higiene. Zobozdravstvena preventiva, poleg dejavnosti v skupini še obiski medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Kočevje .

Zobni alarm

Cilji:

 • Ob primernih vsebinah privzgajati otroku pomen skrbi za zdrave zobe,
 • obisk zobozdravstvene ambulante,
 • obisk zobozdravstvene asistentke v vrtcu,
 • pravilno ščetkanje zob (v skupinah 5-6 let).

Zobni alarm je program za vrtce in šole, s katerim otrokom in staršem prenašamo znanje o pravilni negi zob in dlesni ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje. V okviru projekta Zobni alarm se bodo izobraževali za instruktorje vzgojitelji iz skupin 5-6 letnih otrok, ki bodo projekt vodili v svojih skupinah. Zobni alarm uči Bassovo tehniko ščetkanja, ki najučinkoviteje očisti rob med zobom in dlesnijo. Pri tem ščetkamo tako, da pol ščetin položimo na dlesen in pol na zobe.

 

 

 

 

Skip to content