Zdravje v vrtcu

V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zdravstveni dom Kočevje izvaja v vrtcu program Zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene preventive. Predšolske otroke bo obiskala izvajalka zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov, Marija Kobe, ki bo otrokom na zanimiv in igriv način prikazala skrb za zdravje in zdrave navade,  pod pogoji, ki jih bodo določali aktualni veljavni ukrepi oz. če bo epidemiološka slika to dopuščala.

Izvedla bo delavnice z naslovom:

 • Čiste roke za zdrave otroke – preprečevanje okužb;
 • Želim ostati zdrav-zdrava prehrana;
 • Kdo sta medicinska sestra in zdravnik?;
 • Auu boli – preprečevanje poškodb;
 • Znam skrbeti za svoje zdravje – gibam se.

Rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu v šol. letu 2021/2022: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost. Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

MALI SONČEK (Krepitev zdravja preko gibanja in športnih aktivnosti)

Namen programa Mali sonček je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program. Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.

Cilj: optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. Gibalni/športni program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.

 

Skrb za zdrave zobe

Z didaktičnimi vsebinami na temo zdrave prehrane, anatomije dlesni in zobovja, ščetkanja zob in obisk pri zobozdravniku bomo otroke osveščali o pomenu zobne higiene. Za starše bomo pripravili zloženko Zobozdravstvena vzgoja v Vrtcu Kočevje, ki jim jo bomo razdelili po skupinah in jo objavili na spletni strani vrtca. Cilj: Osveščanje staršev o pomenu skrbi za zdrave zobe pri otrocih in raznolikih načinih ščetkanja pri otrocih.

 

V okviru projekta Zdravje v vrtcu bomo skrbeli za:

 • za zdravo in kvalitetno prehrano v vrtcu. O tej temi bomo za starše pripravili zloženko, ki jim jo bomo razdelili po skupinah in objavili na spletni strani vrtca. Zloženka bo vsebovala načine kaj in kako otroku ponuditi, da bo v njegovi hrani dovolj raznolikosti in ustreznih makro ter mikro hranil.
 • za enakomerno menjavanje aktivnosti in počitka (upoštevanje potreb otrok),
 • skrb za dobre medsebojne odnose, strpnost in sprejemanje drugačnosti,
 • skrb za ustrezno pripravo oz. razporeditev prostora v igralnicah, glede na potrebe in aktivnosti otrok,
 • veliko gibanja v naravi
 • opuščanje razvad, ki nam bolj škodijo kot koristijo,
 • spodbujanje pozitivne samopodobe zaposlenih s pozitivnimi mnenji in potrditvami njihovih prizadevanj v izvajanju načrtovanih nalog,
 • skrb za dobro počutje vseh , ki večino dneva preživijo v vrtcih.

V projekt Zdravje v vrtcu bodo vključeni: iz enote Ostržek – Pikapolonice, Mravljice, Miške; iz enote Kekec – Lisičke, Pikapolonice in Medvedki; iz enote Brlogec – Ježki, Zajčki, Medvedki in Miške; iz enote Mojca – Medvedki, Miške in Pingvini; iz enote Narcisa – Škratki; iz enote Biba – Sončki; iz enote Čebelica – Gosenice.

 

Koordinatorica projekta je vzgojiteljica URŠKA ŠTERBENC.

 

KORONAVIRUS

Vse informacije in gradiva o koronavirusu dobite na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje – povezava.

Koronavirus in ukrepe predstavimo otroku na njemu razumljiv način:

PRAVLJICA O KORONAVIRUSU (enota Ostržek- predšolski)
VZGOJITELJICA VIDA STEFANIŠIN JE NAPISALA DEKLAMACIJO O KORONAVIRUSU Z NASLOVOM EN FANTIN:

KORONAVIRUS JE EN FANTIN,
KI PRAVI SI BACIL,
A V RESNICI JE FALOT,
KI NE DOVOLJUJE NAM POMOT.
 
ZDRAVNIKE MORAMO UBOGAT,
DOMA SE MORAMO ZADRŽEVAT,
ČE PA MORAMO NA ZRAK,
ZAŠČITITI SE MORA VSAK.
 
ROKAVICE NA ROKE IN MASKE NA OBRAZ,
DA BACIL GRE MIMO NAS,
DA SE GA OBRANIMO IN VSI ZDRAVI OSTANEMO.
 
POLEG TEGA, KAŠLJAJ V ROKAV,
ROKE Z MILOM SI UMIVAJ
DA OSTAL BOŠ ČIL TER ZDRAV
IN V VRTEC BOŠ PRIŠEL NAZAJ.
 

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

 

 

 

 

Skip to content