OSREDNJI PROJEKT

Prednostno področje v šolskem letu 2021/22 je:

“Starši in vzgojitelji na poti k skupnemu cilju”

 

Na področju izboljšave bodo vzgojitelji v šolskem letu 2021/22 povezovali dosedanjo prakso s posodobljenim znanje, ki so ga pridobili oz. obnovili v zadnjih dve šolskih letih. Primer bodo najprej obravnavali v tandemu, zatem na strokovnem aktivu. Pri reševanju primera bodo uporabili svoje lastne izkušnje iz prakse, komunikacijske veščine in strokovno znanje ter to povezali v rešitve, ki bodo morale biti optimalne za vse deležnike. Strokovni aktivi bodo najprej obravnavali teme komunikacije, avtonomije, odgovornosti. Izhodišče bodo rezultati vprašalnika za vzgojitelje iz šol. l. 2020/2021.

Skip to content