OSREDNJI PROJEKT

Prednostno področje v šolskem letu 2022/23 je:

“Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj”

 

Za izvedbo naloge smo se odločili na osnovi realizacije trajnostne prehrane  v vrtcu pri čemer smo izhajali iz izhodišča vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR za 20230). Naloga bo temeljila predvsem na realizaciji izbire kakovostne, zdrave in uravnotežene prehrane  z namenom proizvedbe manj odpadkov in dolgoročni prihranek časa ter sredstev pri katerem bodo sodelovali kuharsko osebje, strokovni delavci, organizatorka prehrane in ostali zaposleni v vrtcu, vsak pa bo  s svojo vlogo bistveno vplival na realizacijo zastavljene naloge.

Današnji način življenja iz vidika prehrane je popolnoma drugačen od načina naših prednikov, saj ima le malokdo pravi odnos do živil oz. surovin, ki jih uporabljamo za prehranjevanje. Premalo poudarka dajemo na to  od kod je prišlo, kako se je pridelalo, kako je pripravljeno in kako vpliva na nas.

Čeprav veliko slišimo o trajnostnosti in trajnostnem razvoju, je razumevanje teh pojmov še vedno slabo, kar potrjuje tudi počasno uveljavljanje teh načel v načinu življenja ljudi. Če smo pred leti slišali le za trajnostni razvoj, se danes vse bolj pogosto uporablja pojem trajnostnost, ki nakazuje globlji pomen te besede.

Cilji, ki jih bomo skušali tekom projekta doseči so:

 • Racionalno in pestro načrtovanje jedilnika skladno s priporočili zdravega prehranjevanja in želje otrok.
 • Zmanjšati biorazgradljive odpadke.
 • Kakovostna in raznovrstna priprava jedi (vključevanje novih jedi).
 • Vzgled otrokom pri obedovanju.
 • Vplivati na optimalen razvoj otrok z zagotavljanjem kakovostnih obrokov vrtčeve prehrane.
 • Vzgajati otroke za razvoj navad zdravega življenja in navajanje na varovanje zdravja.
 • Spodbujati samostojnost otrok (»samopostrežba« na način vzamem toliko kot pojem, uporaba priborov).
 • Jedi otrokom pripraviti vizualno bolj privlačne – upoštevati gastrokulinarični vidik.
 • Spodbujanje otrok k pokušanju novih jedi.
 • Vzgajati, izobraževati in razvijati zavest otrokom za odgovorno ravnanje s hrano.
 • Vzgajati, izobraževati in razvijati zavest otrokom o kulturi prehranjevanja.

 

Skip to content