Gozdni vrtec

Vrtec Kočevje se nahaja v bližini gozda, kar daje otrokom našega vrtca veliko možnosti za raziskovanje in spoznavanje značilnosti le tega. Ker se zavedamo, kako pomemben učinek ima na otroka doživetje v naravi, jim ponujamo raznovrstne izkušnje ob neposrednem vključevanju in uporabi vseh čutil. Cilji projekta so: spoznavanje gozda in njegovega pomena, dojemanje gozda z vsemi čutili, krepitev zdravja in medsebojnih odnosov, razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti. Poleg vsega tega otroci preko igre razvijajo in krepijo svoje gibalne sposobnosti in spretnosti. Otrokom želimo privzgojiti spoštljiv odnos in odgovornost do narave.

Gozd obiščemo vsaj enkrat tedensko v različnih vremenskih razmerah in v vseh letnih časih. Tam raziskujemo, ustvarjamo gozdne igralnice, razvijamo sodelovalne in domišljijske igre, se igramo z naravnim materialom, izvajamo različne gibalne dejavnosti, se sproščamo.

Z vključitvijo našega vrtca v Mrežo gozdnih vrtcev in šol bomo načela gozdne pedagogike še bolj sistematično vključevali v dejavnosti v vrtcu in sicer na vseh področjih Kurikula (jezika, gibanja, matematike, umetnosti, narave in družbe). Ker je gozd za nas zelo pomemben, bomo sčasoma v projekt vključili tudi starše otrok in jih ozaveščali o pomembnosti stika otroka z naravo in nasploh človeka.

V projektu sodelujejo: Ostržek- jasli- Račke; Ostržek- predšolski- Čebelice, Miške in Medvedki; iz enote Kekec- Lisičke; iz enote Brlogec- Ježki in Zajčki; iz enote Mojca – Pingvini.

 

Poročilo o projektu Gozdni vrtec pa najdete tukaj.

Skip to content