Mednarodni dan strpnosti

Projekt Mednarodni dan strpnosti je namenjen spodbujanju strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva med otroki in mladimi skozi obeležitev mednarodnega dneva strpnosti, ki ga je za 16. november razglasila Organizacija Združenih narodov.

V Izobraževalnem centru Eksena pripravljajo Projekt mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, v katerem strokovno pripravijo program delavnice na temo strpnosti in nestrpnosti, ki jo bomo v tednu mednarodnega dneva strpnosti samostojno izvedli v vseh skupinah v starosti od 4-6 let. Namen projekta je spodbujati prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje z njimi. Z otroki poglabljati razmišljanja o pomenu strpnosti.

Tema letošnjega projekta je: STOP SOVRAŽNEMU GOVORU-SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI.V delavnici bodo vzgojitelji z otroki obravnavali temo Lepa beseda lepo mesto najde, igrali se igri Krog prijateljstva-ogledalo in Spoštujmo razlike med nami, ogledali si bodo pravljico Drugačen. Po pogovorih in igrah bodo otroci ustvarjali likovne izdelke na to temo. Izdelke bodo razstavili v enotah. Vzgojitelji bodo izbrali en likovni izdelek otrok iz vsakega oddelka in ga poslali na natečaj.

 

Skip to content