VSAK DAN VEN

Da je gibanje izjemnega pomena za otrokov miselni in čustveni razvoj že vemo. Če pa gibalne in druge dejavnosti izvajamo zunaj, na svežem zraku, pa je to še toliko bolje. Področja razvoja se med seboj prepletajo, ter vplivajo druga na drugo. Gibalna sposobnost je prirojena človeška lastnost, ki pa jo  lahko kot ostale, z ustrezno vadbo, urimo in razvijamo. Zato je izjemnega pomena, da otrokom ponudimo čim več gibalnih izzivov, ki pa niso ne prelahki in ne pretežki in na ta način otrokom predstavljajo izziv in veliko zadovoljstvo po uspešno rečeni nalogi.

Narava nam nudi idealno učilnico za otroke vseh starosti, na vseh področjih otrokovega razvoja, zato se trudimo, da če se le da, dnevno preživljamo čas zunaj naše igralnice, na različnih površinah v bližnji in nekoliko oddaljeni okolici našega vrtca in tam izvajamo dejavnosti iz vseh področij otrokovega razvoja, saj se ta skoraj vedno med seboj prepletajo.

Igre z žogo na pomožnem igrišču-stadion.

Tek po različnih površinah:

     

Urejamo naše igrišče:

     

Kamenje, palice, pesek so super igrača

Sprehod do učne poti na Marofu:

Kje spi medo?

Risanje s kredami na asfaltni površini:

Zapisala: Sonita Majerle

 

Skip to content