Varovanje narave

V mesecu aprilu smo se veliko pogovarjali o pomenu varovanja naše narave. Ogledali smo si poučen posnetek o ločevanju odpadkov ter v igralnici okrasili koše za smeti. Na njih smo nalepili sličice, ki nam povedo, kaj vse spada v posamezen koš, da bomo smeti še lažje ločevali. Odpravili smo se tudi do komunale. Med potjo smo videli veliko smeti, ki smo jih pobrali in vrgli v ustrezen zabojnik.  Tam so nam predstavili svoje zabojnike ter ekološki otok. Podarili so nam tudi posode za shranjevanje odpadnega olja.

Napisali in objavili: Laura Lovšin in Maja Poje

Skip to content