UVELJAVLJANJE POLETNE REZERVACIJE

 

Obveščamo vas, da lahko na podlagi 6. člena Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur. l. RS, št. 5/2019), starši otrok, za katere Občina Kočevje krije po veljavni zakonodaji del cene programa v vrtcu, uveljavljate

POLETNO REZERVACIJO,

v obdobju od 1. JUNIJA do 31. AVGUSTA.

 

Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka

najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni

in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. maja 2022.

 

 

Obrazec za rezervacijo dobite na upravi Vrtca Kočevje ali na naši spletni strani: www.vrteckocevje.com.

Skip to content