PRAVLJIČNA URICA PRI PIKAPOLONICAH

ALI “BRALNA PIKAPOLONICA” je oblika bralne značke v predšolskem obdobju.

Otroci si v skupini izberejo knjigo (slikanica, poezija, knjiga z ugankami) vezano na trenutno tematiko in jo doma, skupaj s starši, preberejo. V vrtcu knjigo predstavijo v obliki pravljične urice, ali pravljice/pesmice za lahko noč (pred počitkom/spanjem).

Cilji predšolske bralne značke:

  • spodbujanje družinskega branja (spodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način);
  • razvoj bralne kulture (spodbujanje ljubezni do branja);
  • poglabljanje vezi vrtec – otrok – družina;
  • razvijanje spoštljivega odnosa do knjige (lepo rokovanje s knjigo);
  • prebujaje čustev povezanosti in bližine;
  • spodbujanje razumevanja lastnih in tujih čustev;
  • spodbujanje razumevanja medsebojnih odnosov in družbenih vrednot;
  • razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, razvijanje jezikovne zmožnosti (besedni zaklad, artikulacija…);
  • doživlja ugodja, veselja, zabave in razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v raznolikem literarnem svetu;
  • v vrtcu pa tudi spodbujanje pozitivne samopodobe (otrok zna stopiti in nastopiti pred drugimi).

 

ZAPISALI: Urška Šterbenc in Dunja Kosi Petrič

Skip to content