POLETNA REZERVACIJA

UVELJAVLJANJE POLETNE REZERVACIJE

Obveščamo vas, da lahko na podlagi 6. člena Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur. l. RS, št. 5/2019), starši otrok, za katere Občina Kočevje krije po veljavni zakonodaji del cene programa v vrtcu, uveljavljate

POLETNO REZERVACIJO –  Obvestilo_poletna rezervacija_2021.2022

v obdobju od 1. JUNIJA do 31. AVGUSTA.

Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka

najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni

in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. maja 2022.

Skip to content