Pojemo, izgovarjamo in brbramo

Moj rdeči avto (M. Voglar)
Brrrrm, brrrm, brrrm, brrrm.
Moj rdeči avto motor ima,
ki brm, brm, brm, brm brm brm brm, brm,m brm, brm, brbra.
Moj rdeči avto, krmilo ima. 
Zavija sem, zavija tja, zavija sem in tja.
Moj rdeči avto še hupo ima. 
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 
Brm, brrrm, brrrm…

Pesem je lahko tudi izhodišče za vaje izgovorjave pravilnih glasov in ustrezno gibljivost ustnic.
Ustnice navlažimo in pihnemo zrak, morajo se dobro tresti. Brrrrrr, brrrrr…
Najprej tresemo ustnici. Potem pa tudi jezik, ki je med ustnicami. 
Delamo tudi druge vaje: ustnice premikamo levo in desno, držimo barvico med ustnico in nosom, močno žvečimo, pretiravamo, se mrščimo, se čudimo, smejemo…

Pripravila: Romana Obranovič

Skip to content