ODLOG ŠOLANJA

Spoštovani starši!

V februarju bo potekal vpis v prvi razred za otroke, letnik 2015.
V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli, se lahko pričetek šolanja odloži za
eno leto.
Starši, ki bi želeli, da s 1. septembrom 2021, vaš otrok ostane v vrtcu, to
sporočite svoji vzgojiteljici najkasneje do petka, 26. februarja 2021.

svetovalna služba

Skip to content