OBVESTILO: Sprememba načrtovanih del na Ljubljanski cesti

Zaradi previsokih cen bo letos izvedena le gradnja kolesarske povezave

Ljubljanska cesta je bila v letošnjem letu predvidena za celovito rekonstrukcijo, sočasno z gradnjo kolesarskih površin. Žal pa je končna ponudbena cena izvajalca, s katerim so bila izvedena tudi pogajanja, višja od zagotovljenih sredstev, ki so bila na podlagi trenutnih razmer planirana v proračunu. V zadnjem obdobju cene na trgu gradbeništva neprestano rastejo, investicija zato v tem trenutku ni ekonomična, sprejeta pa je bila odločitev, da se bo projekt rekonstrukcije Ljubljanske ceste izvedel fazno v prihodnjih letih.

Dela za gradnjo kolesarskih povezav v mestu se kljub temu nemoteno nadaljujejo, saj mora biti projekt, ki je v celoti financiran iz evropskih sredstev, zaključen do meseca novembra. Večina del bo zahtevala predvsem polovične zapore ceste, zato ni pričakovati večjih težav pri dostopnosti do objektov in storitev. V samem središču mesta bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki se bo izvajala od 7. marca do julija letos. Popolna zapora ceste se bo izvajala od semaforiziranega križišča v centru mesta do križišča Ljubljanske ceste in Ceste na Stadion, pri Hostlu Bearlog. Dostop za stanovalce in dostavo bo urejen preko parkirišča za Namo in mimo cerkve. Ostali priključki na tem območju bodo v času del zaprti. Pred začetkom zapore v mestu bodo dela na Tomšičevi cesti in v križišču pri ZD Kočevje že zaključena oziroma ne bodo več ovirala prometa.

Za večjo pretočnost prometa bodo semaforji v centru mesta in pri ZD Kočevje prilagojeni novi prometni situaciji. V centru bo na semaforju iz smeri Reška–Roška neprekinjeno prižgana zelena luč, za prehajanje pešcev čez cesto pa se bo namestilo tipke za najavo prehoda. Pri ZD Kočevje bodo semaforji opremljeni s senzorji za avtomatsko uravnavanje intervala zelene luči glede na gostoto prometa. Prav tako bodo v kratkem na semaforje dodane tudi tipke za najavo pešcev in kolesarjev. Spremenjen bo način razvrščanja vozil, tako da bo iz smeri Tomšičeva–center pas za zavijanje samo desno, medtem ko bo za zavijanje levo na Roško cesto in naravnost v UHM skupni razvrstilni pas. Zaradi izvedbe navedenih posodobitev semaforji do 7. marca občasno ne bodo delovali.

Potujmo trajnostno – brezplačno uporabite Kolu

Kljub temu spodbujamo vse prebivalce in obiskovalce mesta, da za svoje poti čim večkrat izberejo kolo, se odpravijo peš ali si delijo prevoz. Vsako vozilo manj v mestu bo pomembna razbremenitev v času del, hkrati pa prispevamo k kakovosti življenja v mestu in naredimo tudi nekaj zase in za prihodnost. Zato bo v času gradnje kolesarskih povezav sistem javne izposoje koles Kolu na voljo brezplačno. Uredite si le registracijo na eni od možnih lokacij: Skoči na Kolu.

 

Več informacij:

ljubljanska@kocevje.si

www.kocevje.si

Skip to content