JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PRIPRAVNIŠKIH MEST V VRTCIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo, 5. 4. 2024 Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma v dveh sklopih:

V sklopu A je na voljo 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

V sklopu B pa je na voljo 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Vse o razpisu in pogojih si lahko preberete na povezavi: Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/2025.

Skip to content