INFORMACIJA ZA STARŠE

Datum:

3.2.2022

 

Informacija za starše!

Vezano na zadnji odlok o karantenah in izjemah, kot priporočilo NIJZ o samo testiranju predšolskih otrok, kadar so v VRK, smo v ZRVS na  MIZŠ, podali pobudo o možnosti  za prevzem brezplačnih testov v lekarnah. Nekatere starše zelo zanima in so pripravljeni otroke testirati.
Prejeli smo odgovor spodaj.

 

Spoštovani!
Pobudo smo posredovali Ministrstvu za zdravje, saj gre za zadevo iz njihove pristojnosti. Na srečanju v ponedeljek 31. 1. 2022 so nam odgovorili, da brezplačnih testov zaenkrat ne bo, ker gre za priporočilo in ne za obvezo.
Vsekakor pa imajo starši možnost opraviti brezplačno testiranje otroka pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Lepo pozdravljeni,
Vodja Sektorja za predšolsko vzgojo

Vrtec Kočevje

 

Skip to content