GIBANJE V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU

GIBANJE je eno od osnovnih naravnih potreb. Po mnenju mnogih strokovnjakov pa je tudi eno od najpomembnejših otrokovih dejavnosti, saj naj bi bilo gibanje temelj za otrokov nadaljnji celosten razvoj. Zato je izrednega pomena, da otrokom v predšolskem obdobju nudimo čim več različnih gibalnih izkušenj in izzivov tako v notranjih prostorih, kot tudi zunaj. Z zgodnjim vključevanjem otrok v gibalne aktivnosti  otroku spodbujamo veselje do tovrstnih dejavnost, mu razvijamo pozitivno samopodobo. Otrok, ki bo pozitivno motiviran za gibanje že v zgodnjem obdobju, bo razvil pozitiven odnos do gibanja tudi v odrasli dobi. Vse kar moramo odrasli narediti je, da otroku omogočimo tovrstne dejavnosti, ga pri tem spodbujamo, se skupaj z njim veselimo njegovih uspehov. Dovolimo pa tudi da doživi svoj prvi »neuspeh« na tem področju, ga bodrimo in spodbudimo da poskusi ponovno, ter tako začuti željo po doseganju cilja ter dojame, da vaja dejansko dela mojstra.

 

Dejavnosti s področja gibanja v skupini JEŽKI:

 

Zapisala in fotografirala: Sonita Majerle

 

 

Skip to content