LISIČKE SKRBIJO ZA ČISTO OKOLJE

V mesecu aprilu in maju smo spoznali pomen ekološkega ravnanja za ljudi, živali in rastline. Spoznali smo vzroke podnebnih sprememb in posledice razsipnega ravnanja ljudi v naravi, za živali, rastline in ljudi v različnih delih sveta (suše, taljenje ledenikov, poplave, močna neurja in tudi potresi, vulkani, lakota, bolezni, zmanjšanje biotske raznovrstnosti). Ob tem smo spoznali pomen ločevanja odpadkov in reciklaže, se naučili pravilnega ločevanja odpadkov in preuredili koše v igralnici, si ogledali ekološke otoke v okolici vrtca ter obiskali čistilne naprave v Mestnem logu. Obeležili smo tudi dan zemlje in se na ta dan udeležili prireditve »Varno in zabavno« v Ribnici. Sodelovali smo v projektu »Dan brez zavržene hrane« in na nagradnem natečaju »Zemljo in vodo varujem, plastiko oblikujem«. Razvijali smo navade odgovornega ravnanje do narave in do našega zdravja. Posvetili smo se tudi odnosom, oblikovanju pozitivne identitete, spoštljivemu in prijaznemu vedenju do drugih.

      Zapisala: Urška Šterbenc

Vir fotografij: Urška Šterbenc

 

Skip to content