IGRA V NARAVI

Igra predšolskih otrok največkrat poteka v igralnici, saj so v naših pogledih otroci tam najbolj varni, gibanje in čas je omejen, imajo vodene dejavnosti, določene didaktične pripomočke in igrače. Gibanje in igra v naravi je veliko bolj kvalitetna, kot v notranjih prostorih.  Je prostor, kjer se otroci lahko spontano gibljejo, lovijo, nabirajo rože, gradijo hiše, plezajo, poslušajo in kjer jih nobeno vmešavanje s strani odraslih ne oropa njihovega spontanega odziva in igre (Inštitut za gozdno pedagogiko, 2014).

Tudi Zajčki smo se podali na dogodivščine v naravo, ko smo bili dovolj motorično sposobni za gibanje po neravni podlagi (gozd, travnik). Navdušenje na njihovih obrazih je bilo neprecenljivo, ko so opazovali živali, kopali po zemlji, nabirali rožice, odkrivali njim še neznane male živali. V gozdu pa so krepili svoje gibalne spretnosti s plezanjem po manjših štorih, hoji po koreninah ter razvijali svojo domišljijo ob igri z naravnimi predmeti (palice, storži, listi…).

Zapisala in fotografirala: Nataša Klun

Skip to content