SKLEP ŽUPANA O ORGANIZIRANJU DELOVANJA VRTCA V MINIMALNEM OBSEGU-izjave

Spoštovani starši!
Župan Občine Kočevje je izdal

SKLEP

s katerim se določi izjema od splošnega zaprtja vrtcev in se organizira delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok, saj jim delodajalec ne more omogočiti dela na daljavo.

Starši prijavi organiziranega varstva priložijo izjavo delodajalca iz katere bo razvidno, da starš delo ne more opravljati na daljavo, najkasneje do torka, 27.10.2020.

Izjavo delodajalca lahko vročite vzgojitelju otroka ali jo oddate na upravi vrtca.

Skip to content