OBVESTILO- zagotavljanje nujnega varstva

 

Vlada je na današnji seji sprejela ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

12257_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021 OKROŽNICA Z DNE 29.3.2021

………….Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno  nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.12258_Potrdilo delodajalca (1)

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada bo preverjala utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok bo začel veljati 1. aprila  2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

Skip to content